ONZE EXPERTISE

Duurzaam tekst-, vertaal en social mediabureau

De expertise van Green Writing richt zich voornamelijk op duurzame ontwikkeling & natuurlijke omgeving, kunst & cultuur, onderwijs & maatschappij, wetenschap & innovatie, gezondheid & lifestyle, begaafdheid & talentontwikkeling, business & marketing. Is wat je doet goed voor het welzijn van de mens en de natuur? En ben je een MKB, ondernemer, onderzoeker of creator? Dan kun je bij ons terecht.

 

Duurzame ontwikkeling & Natuurlijke omgeving

Het klimaat verandert. Deels komt dat door menselijk handelen. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige aarde? Onderwerpen zoals het klimaat, de natuur op het land en in de zee, biodiversiteit, natuurbehoud en -beleid, landbouw, de energietransitie, energiezuinig ontwerp en architectuur, duurzame en milieuvriendelijke producten zijn aan ons besteed.

Je bent kennisondernemer in de natuur- en milieusector, zoals duurzaamheidsadviseur, consultant of recruiter

Je ontwikkelt of verkoopt duurzame producten

Je bent wetenschappelijk onderzoeker in de natuur- en milieuwetenschappen

Kunst & Cultuur

Kunst is communicatie. Kunst verbindt en is mede gevormd door diverse culturen en achtergronden. Het spreekt tot de verbeelding en laat ruimte voor eigen invulling. We werken met veel interesse aan teksten over creatieve ondernemers, verschillende kunstvormen, geschiedenis, erfgoed, culturele ontwikkelingen en de alledaagse doorwerking van kunst in onze maatschappij.

Je bent kennisondernemer in de kunst- en cultuursector, bijvoorbeeld adviseur voor culturele instellingen

Je bent kunstenaar, biedt programma’s aan voor kunstenaars of begeleidt en coacht mensen met behulp van kunst

Je verricht wetenschappelijk of literatuuronderzoek in de kunsten

Onderwijs & Maatschappij

Geen jaar lijkt op het vorige. Onze maatschappij ontwikkelt zich razendsnel. Hoe leiden we dat in goede banen, zodat niemand achterblijft en er sprake is van echte diversiteit en inclusie? Graag werken we aan teksten die zich richten op maatschappelijke en sociale belangen in een veranderende wereld.

Je bent adviseur of programmaontwikkelaar binnen het onderwijs of andere maatschappelijke onderwerpen

Je begeleidt mensen binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt of coacht in carrière en persoonlijke ontwikkeling

Je verricht wetenschappelijk onderzoek in de geestes- en gammawetenschappen

Onderzoek & Innovatie

De wetenschap, R&D en onafhankelijke onderzoekers en uitvinders brengen ons nieuwe kennis en inzichten als basis voor innovatie. Hoe kan die nieuwe kennis helder en toegankelijk aan het juiste publiek worden gecommuniceerd? We werken binnen verschillende vakgebieden, zoals de medische, geestes-, natuur- en datawetenschappen onder andere aan academische manuscripten, onderzoeksrapportages en handleidingen.

Je bent consultant in de industriële verduurzaming

Je bent een onafhankelijke onderzoeker, uitvinder of softwareontwikkelaar met oog voor duurzaamheid

Je verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek dat innovatief is in o.a. de medische en datawetenschappen

Gezondheid & Lifestyle

Ons welzijn is de basis voor ons functioneren. Hoe passen we ons leven aan om ons welzijn te bevorderen? Hoe maken we de juiste keuzes? We hebben veel interesse in teksten over diverse vormen van coaching, sport, design, lifestyle, wellness, food, mode en recreatie.

Je begeleidt mensen naar een gezondere levensstijl of coacht (top)sporters

Je ontwikkelt programma’s of duurzame producten die gezondheid en welzijn bevorderen

Je verricht wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidswetenschappen

Begaafdheid & Talentontwikkeling

Veel (top)talenten lopen vast omdat ze zich niet optimaal kunnen ontplooien en zich niet erkend voelen. Hoe kan talent optimaal tot ontwikkeling komen? We werken bijvoorbeeld graag aan teksten over talentontwikkeling, websiteteksten en teksten over opvoeding en onderwijs dat jong talent optimaal tot ontwikkeling brengt.

Je brengt oprecht talent naar organisaties of geeft organisatieadvies over begaafdheid, hoogsensitiviteit en talentontwikkeling

Je coacht begaafden en toptalenten in hun zelfontplooiing, zingeving en autonomie in werk en leven

Je verricht wetenschappelijk of maatschappelijk onderzoek op het vlak van begaafdheid, neurodiversiteit en talentontwikkeling

Business & Marketing

Teksten kunnen voor ondernemers het verschil maken. Hoe kan je het beste overtuigen, informeren en een krachtige boodschap overbrengen? We houden ons graag bezig met marketingteksten, persberichten, brochures, social media, managementboeken, webshops, websiteteksten en meer.

Je bent een (high-end) organisatieadviseur, businesscoach, leiderschapscoach, therapeut, begeleider, spreker, trainer, virtual assistant, makelaar, creatief ondernemer of kunstenaar

Je ontwikkelt online programma’s, cursussen of andere producten en diensten die je online verkoopt

Je verhuurt een B&B, vergader- of evenementlocatie of organiseert evenementen